سوالات حقوقی به صورت رایگان می باشد

034 - 32470475

اطلاعات تکمیلی

نام و نام خانوادگی همراه با شماره تماس :

نوع جلسه مشاوره را انتخاب نمایید :
شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید :

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.

مراحل درخواست مشاوره حقوقی

این بخش برای مشاوره حقوقی است و با بخش سوالات حقوقی به صورت رایگان فرق دارد. شما میتوانید سوال حقوقی خود را بدون هزینه بپرسید و بعد به این قسمت مراجعه کرده و مشاوره کامل دریافت نمایید.

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. سپس نظر حقوقی و دستمزد آقای شریفی را دریافت میکنید.
  3. پس از بررسی کردن شرایط و موافقت با آن, جلسه هماهنگ میگردد
  4. هزینه پرداختی شما پس از پایان جلسه با وکیل تسویه می گردد.