سوالات حقوقی به صورت رایگان می باشد

034 - 32470475

اطلاعات تکمیلی

نام و نام خانوادگی همراه با شماره تماس :

شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید :

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.

مراحل درخواست وکالت

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. سپس نظر حقوقی و دستمزد آقای شریفی را دریافت میکنید.
  3. پس از بررسی کردن شرایط و موافقت با آن, جلسه هماهنگ میگردد